Moscow
Metropolia Export
Moskva, Luzhnetskaya naberezhnaya, 2/4, str. 59 (BTS "Soyuz")
Тел.:: +7 (495) 151-02-01
E-mail: info@metropolia-export.com


St. Petersburg
Metropolia Export
Nevskiy prospekt, 55 (BTS "Nevskiy Plaza")
Тел.:: +7 (495) 151-02-01
E-mail: info@metropolia-export.com